Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 13/07/2018, 09:00
Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05) và Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công văn số 3232),

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra ở một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chưa được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên và hiệu quả; một số công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm về giờ giấc làm việc, không đeo thẻ công chức, viên chức khi thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân còn hạn chế dẫn đến người dân còn phản ánh; một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 11/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1707/UBND-NC chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05, Công văn số 3232 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; đồng thời tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời theo thẩm quyền những nội dung kiến nghị, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân gửi đến qua nhiều hình thức (Cổng thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý, đơn thư…).

Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với công tác tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05, Công văn số 3232 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung chỉ đạo tiếp theo và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05, Công văn số 3232./.

   NC

Lượt người xem:  Views:   326
Chia sẻ:
Share:
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 281/GP-TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/8/2017 hiệu lực 10 (mười) năm.
Ban Biên tập website Tây Ninh, Email:toweb@tayninh.gov.vn.
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh.
Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822233